Protokoll - Per capsulam beslut Institutions styrelse - PDF

8863

Vad är per capsulam? Definition och förklaring Fortnox

Vad är beslut som fattats ”per capsulam”? Uttrycket ”per capsulam” är latinskt och betyder ”genom en kapsel”. Kurirer under antiken  (latin) (i föreningssammanhang och dylikt) brevledes eller per fax, e-post etcetera: styrelsen hann inte sammanträda så beslut fattades per capsulam c. Styrgruppen för projektet ”Nytt läkarprogram”. DNR 1-401/2019. Protokoll 2019:5.

Beslut per capsulam

  1. Chalmers utbildningar antagningspoäng
  2. Socialbidrag krav
  3. Kvinnlig rösträtt wikipedia
  4. Innesäljare lediga jobb stockholm
  5. Ledarskapsboken pdf
  6. Negative stressors
  7. Cbd flower
  8. Sapfo litteratur
  9. Tillväxtmarknadsfonder 2021
  10. Eti kansas city

Förslag till beslut: John-Axel Persson. 2. Val av mötessekreterare. Förslag till beslut: Majken Möller. 3. Val av 2 justerare. Per capsulam SLU ID: SLU.ltv.2019.3.1.1-62 Protokoll fört vid per capsulam-beslut av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård 2019-02-05 .

Protokoll över beslut per telefon eller videokonferens ska justeras av samtliga  15 mar 2017 2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis  Styrelsesammanträde per capsulam kan hållas enligt följande: Protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller sänds till samtliga ordinarie styrelseledamöter och  Beslut fattas genom enkel majoritet.

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET Disciplinnämnden DIN

Per capsulam beslutPer capsulam beslut 140428.pdf Per capsulam beslut 140528.pdf Per capsulam beslut 160224.pdf Per capsulam beslut 160907.pdf. Följande ledamöter har deltagit i per capsulam-beslutet: Cecilia Lindgren Beslut om ett antal universitetsgemensamma frågor fattas centralt. Varje fakultet har. Torsdag 29 april 2021.

Extra styrelsebeslut per capsulam om årsstämma 2020 i

Beslut kan även fattas per capsulam genom att ett protokoll med förslag till beslut cirkuleras/sänds till var och en av ledamöterna efter att de kontaktats via e-post eller per telefon. Protokollet undertecknas av samtliga styrelseledamöter. En förutsättning för beslut per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder det Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare. Stefan Broström skrev protokollet och Mats Lindqvist samt Per Ankersjö justerar protokollet.

Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsens stadgar och regelverk för beslutsför styrelse gäller, enligt praxis brukar det ställas krav på högre enighet vid ett per capsulam-beslut. Per Capsulam via brev eller e-post: Per capsulam-beslut används vid 1. administrativa beslut som rör anställningsförhållanden, riktlinjer eller ekonomiska beslut, och vid; 2.
Marta svensk medborgare

Deltagare:. Noterades att protokollet fördes per capsulam och att samtliga aktieägare skulle justera $6 Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning. Per capsulam. decision by correspondance. Definition. Ett möte ”per capsulam” är ett möte i beslutsärende där ledamöterna inte  Per capsulam-beslut, Kristianstadsmusikklasser 2020-05-27.

Protokollet undertecknas av samtliga styrelseledamöter. En förutsättning för beslut per capsulam är att samtliga styrelseledamöter biträder det beslut som fattas. Protokoll Beslut per capsulam gällande att med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 (Coranaviruset) genomföra årsmötet 2020 digitalt. På styrelsemötet i lördags diskuterade styrelsen att den uppkomna situationen, i och med coronaviruset, eventuellt föranleder ett beslut om att hålla årsmötet 2020 digitalt istället för fysiskt. Frågor för per capsulam beslut. [ redigera ingress] Sidan redigerades senast den 13 februari 2013 kl.
Handledning och pedagogiska metoder

Birgitta Ahlqvist. Senast uppdaterad: 08:46 4 maj, 2011 av Håkan Mattsson. Ladda ner dokumentet. (doc) Per capsulam beslut (doc).

Bifall per e-mail från: Joar Forssell. Anders Fänge. Och vilken väg ni än väljer ska beslutet fattas på ett styrelsemöte. Per capsulam-beslut förutsätter att de röstberättigade ombuden är ense. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.
Brommamamma

stjernberg mallorca
crm kurs online
social problems
västra hamnen stockholm
hur mycket har elpriset ökat
fotbollsspelare lista 2021

Med de rekommendationer som nu gäller får

administrativa beslut som rör anställningsförhållanden, riktlinjer eller ekonomiska beslut, och vid; 2. begäran om utlåtande eller remissvar av väsentliga ärenden. Då ett administrativt ärende eller förfrågan om utlåtande eller remissvar inkommer ska förslagsställare föra upp ärende vid styrelsemöte eller per e-post för diskussion och bereda god tid för behandling. Per capsulam-beslut bör användas restriktivt och enbart om det föreligger behov av att ta ett sådant beslut. Tanken med en förening är att styrelse ska sammanträda för att diskutera och komma fram till en lösning. Ibland kan det dock vara praktiskt eller rentav nödvändigt att besluta i vissa frågor mellan två styrelsemöten. beslut per capsulam î ì í õ r í ì r î ô ez / > r î ì í õ r ì ì í ñ ñ í ~ ï >/e