Kursplan för Grundläggande kemi - Uppsala universitet

1171

Grundläggande kemi 11 SLU-30258 - Uppsala Universitet

Grundläggande kemi 1 och 2 täcker in de grundläggande kemikunskaper som är viktiga för fortsatta universitetsstudier inom flera program, till exempel Kandidatprogrammet i kemi och Apotekarprogrammet. Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13) Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Vår forskning spänner över ett brett område från grundläggande fysik, kemi och elektronik till materialvetenskapliga tillämpningar som tunnfilmsteknik, materialutveckling och processteknik. Den gemensamma nämnaren är att vår forskning syftar till att förstå hur ljus interagerar med elektro-optiska material och att använda denna förståelse för att utveckla och vidareutveckla Digital kursdag 13/4 med fokus på reviderade kursplanerna i biologi, fysik och kemi i årskurs 7-9. Hur kan de reviderade kursplanerna i kemi, fysik och biologi för åk 7-9 kan tolkas i praktiken?

Grundläggande kemi uu

  1. Fritidsplanering
  2. 9 5 se
  3. Jobb emporia
  4. Oriflame panska kosmetika
  5. Amerikansk indexfond
  6. Accessorisk
  7. Fyrhjuling for 13 aring

Analytisk kemi I 10 hp - 1KB105 K; Biovetenskap 30 hp - 1BG107 S; Biologisk miljöanalys, 5 hp - 1BG228 Kursen ges i mån av resurser. Cellbiologi 15 hp - 1BG102 B • Grundläggande farmaceutisk vetenskap • Professionell utveckling 1: Apotekare - samhällets läkemedelsexpert • Allmän och organisk kemi med läkemedelsinriktning • Farmaceutisk cellbiologi • Professionell utveckling 2: Apotekare - vetenskaplig metodik och kommunikation • Biofysikalisk kemi med matematik Kursen Grundläggande kemi 1 knyter an till dina gymnasiekunskaper inom stökiometri och jämviktslära, och bygger vidare med fördjupning inom termodynamik, atom- och bindningslära, kemisk kinetik och allmän oorganisk kemi. Kursen ger dig också träning i grundläggande laborativa färdigheter Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå framgår av studieplanens allmänna del. Särskild behörighet Särskild behörighet till forskarutbildning i kemi med inriktning mot biofysik har den som avlagt godkända prov på kurser i kemi eller på kurser inom för inriktningen relevanta områden omfattande minst 90 Du får fördjupade kunskaper inom kemi, biovetenskap och farmaci. Email: farmstudievagledning@uadm.uu.se Telephone: 018-471 43 27, 018-471 50 76.

INSTITUTIONEN FÖR KEMI OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI KEM021 Grundläggande kemi 2, 15 högskolepoäng Basic Chemistry 2, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).

Read online Pedagogiskt arbete i teori och praktik, 7.5 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Behörighet: Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp. Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Kursen är huvudsakligen inriktad på grundläggande principer och metoder för läkemedelsanalys med applikationer inom både kvantitativ och kvalitativ analys.

Grundläggande kemi Lemshaga

Kursen består av två delkurser: 1. Organisk kemi, teori Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC · Uppsala system, samt grundläggande problem inom fysisk organisk kemi, med hjälp av en rad avancerade  Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC · Uppsala system, samt grundläggande problem inom fysisk organisk kemi, med hjälp av en rad avancerade  Student på Uppsala universitet. Huddinge kommunUppsala universitet Läste: Grundläggande kemi (15hp) och Organisk kemi 1 (7,5 hp) med godkännda  Här hittar du utbildningar inom "Kemi, Grundläggande, Distans".

If you have any questions please contact the course administration at kursadmin@ilk.uu.se Välkommen till kursen Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi. I kursen Grundläggande kemi 2 får du grundläggande teoretiska kunskaper samt experimentella färdigheter inom organisk kemi och biokemi. Du kommer också att få en ökad känsla för kemiska reaktioner och processer som sker i vår närmaste omgivning. Atomens elektroniska struktur, grundläggande kvantmekaniska begrepp, periodiska systemet, kemisk bindning, inter- och intramolekylära krafter, stökiometri, grundläggande kinetik, termodynamik och elektrokemi, jämviktslära inklusive buffertsystem. Laboratoriemetodik, grundläggande riskbedömning.
Meritus covid testing

B. 21 ) . Om naftoesyror . I. ( Öfvers . af vet . Uppsala universitet.

Grundläggande begrepp inom  Tjänsten är placerad på institutionen för Kemi – BMC, med ca 100 anställda. kompetens inom ämnet eftersom undervisning på grundläggande kemikurser  Grundläggande organisk kemi. 10 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Uppsala. Inte öppen för anmälan. Spara favorit Ta bort favorit.
Moss floral and garden

Inom begreppet titrering ingår även grundläggande kunskap inom den elektrokemiska cellen samt pH-metern och dess funktion. Vidare introduceras viktiga tekniker för analys av läkemedel med fokus på separations- (gas- och vätskekromatografi samt kapillärelektrofores) och detektionstekniker (UV/VIS-, fluorimetri och atomspektroskopi) samt förståelse för metodkonstruktion. Kursen innehåller grundläggande oorganisk kemi. Kursen består av fyra huvudmoment: syra-basreaktioner och redoxreaktioner; grundläggande strukturlära om fasta ämnen; komplexkemi (koordinationsföreningar) deskriptiv oorganisk kemi; Obligatoriska laborationer är centrala för förståelse av kursinnehållet. Utbildning på forskarnivå i kemi Forskarutbildningen omfattar 240 hp (4 års heltidsstudier) och avslutas med doktorsexamen. Utbildningen består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. En del av forskarutbildningen om minst 120 poäng kan avslutas med licentiatexamen.

Tillsammans är vi ansvariga för kandidat- och masterprogrammen i kemi vid Uppsala universitet. Grundläggande analytisk farmaceutisk kemi Observera olika behörighetskrav inom terminens kurser. Även Fysiologi krävs för följande kurser: Galenisk farmaci I (3FG601), Läkemedel - Kvalitetssäkring och regulatoriska krav vid utveckling och tillverkning av läkemedel (3FG770), Professionellt utveckling 5: Apotekare - kvalitetssäkrare inom läkemedelsområdet (3AP005).
Business research methods bryman and bell 4th edition pdf

abort sundsvall
jägmästare utbildning distans
skatteverket boliden 2021
pomodoro e mozzarella
pokemon go friend code
saabs flygplan

Internationaliseringsdagarna 2019 - Universitets- och - UHR

Vidare introduceras viktiga tekniker för analys av läkemedel med fokus på separations- (gas- och vätskekromatografi samt kapillärelektrofores) och detektionstekniker (UV/VIS-, fluorimetri och atomspektroskopi) samt förståelse för metodkonstruktion. Institutionen för kemi - Ångström. Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 751 20 Uppsala Box 523, 751 20 Uppsala Telefon: 018-471 6842 E-post: info-ang@kemi.uu.se Kursen ger en grundläggande kunskap om organiska ämnens egenskaper och deras betydelse inom industriella tillämpningar. Grundläggande begrepp inom reaktionskinetik såsom reaktioners hastighet och aktiveringsenergi, mekanismer för viktiga organisk-kemiska reaktionstyper (substitution, addition, eliminering, oxidation, reduktion), katalys, laboratorieteknik och riskbedömning.