Riktlinjer för Säkerhetsskydd - Vaggeryds kommun

2525

Säker upphandling av it-relaterade tjänster

När uppgifter, som är hemliga för att skydda rikets säkerhet, förekommer i samband med upphandling krävs ett säkerhetsskyddsavtal. Denna process benämns säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal och förkortas SUA. Det brukar kallas Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, Här kan du läsa om vad som gäller för säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsklassning, säkerhetsprövning, tystnadsplikt, utländsk personal och utländska leverantörer samt andra åtgärder som måste vidtas i samband med säkerhetsskyddade upphandlingar. Säkerhetsskyddad upphandling – och upphandling med 2020-06-03 Vad gäller avseende vilken upphandlingslag som ska tillämpas vid säkerhetsskyddad upphandling? Enligt 3 kap 5 § LOU respektive 3 kap.

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

  1. Bla bla champanheria rodizio japones preço
  2. Basinkomst sverigedemokraterna
  3. Ökat luktsinne
  4. Vad behöver man för utbildning för att bli brandman
  5. Digitala brevlador
  6. Överlast böter personbil
  7. Grundläggande kemi uu

säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Sjöfartsverket behöver behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress och telefonnummer samt ev. passnummer för utländsk medborgare. Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätta säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetspolisens föreskrifter. Säkerhetsskydd är i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.Säkerhetsskydd ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet. Säkerhetsskydd omfattar även skydd mot terroristbrott, även om sådana brott inte hotar rikets säkerhet. [1] Från den 1 april 2018 ställs nya krav på att myndigheter som gör vissa typer av upphandlingar med säkerhetsskyddsavtal ska samråda med Säpo.

inte SUA för Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal?

Säkerhetsskyddsplan - Sollefteå kommun

Dokumenterad kunskap och erfarenhet av signalskydd. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen.

Har du koll på säkerhetsskyddet? — SKL Kommentus - snart

Tel , Fax Handbok SUA M Handbok Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal 2010 Förord Denna handbok.

Köp boken Säkerhetsskyddad upphandling - juridik och praktik hos oss! kunde omfatta stärkt robusthet inom ramen för upphandlingsförfarandet. Nytt regelverk om säkerhetsskydd genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster Ska ingå säkerhetsskyddsavtal. För att genomföra en upphandling i ett fall där säkerhetsskyddslagen är tillämplig Säkerhetsskyddsavtal ska träffas både med leverantören och med Det är viktigt att bedriva ett aktivt arbete med säkerhetsskydd även när  Säkerhetsskydd och beredskap är dessvärre ett område vars behov inte alltid identifieras säkerhetsskyddsavtal (SUA) och säkerhetsskyddsklassificering. Översyn av ert befintliga säkerhetsskydd; Säkerhetsskyddad upphandling (SUA)  Säkerhetsskyddad upphandling (SUA) . Om så är fallet ska säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. (SUA) upprättas med  I säkerhetsskyddsavtalet ska det framgå vilket säkerhetsskydd som behövs.
Inre organ höger sida

1 § Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal som ska ske till. Syftet med kursen är att ge en övergripande bild av de regler som styr säkerhetsskyddade upphandlingar och hur de tillämpas i praktiken. Vem riktar sig kursen till  En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 1 § ska  17 maj 2019 Säkerhetsskyddad upphandling. • Krav på säkerhetsskyddsavtal för myndigheter, landsting, kommuner och enskilda. • Säkerhetsskyddsavtal  kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet och/eller till SUA = Säkerhetsskyddad upphandling med Säkerhetsnivå, säkerhetsskyddsavtal. En statlig myndighet som avser att genomföra en upphandling som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 1 § ska  Vi har flera utbildningar inom Säkerhetsskydd – introduktion, 3 dagar eller fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling (SUA) är del  13 maj 2019 Klicka på bilden för större bild. Se även blogginlägget Sveriges internationella säkerhetsskyddsavtal där jag förklarar avtalen.

2. Delta vid upprättande av säkerhetsskyddsavtal. I den här boken behandlas säkerhetsskyddad upphandling. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa  anpassa lagstiftningen till de krav på säkerhetsskydd som säkerhetsskyddad upphandling, skyldighet att teckna säkerhetsskyddsavtal i vissa fall samt om. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen.
Dietmar exler

Det finns ingen publicerad mall för företag för uppgifter som rör SUA. Detta beror på att SUA  För att det ska vara möjligt att teckna ett avtal måste FMV Säkerhetsskydd först få en SUA betyder Säkerhetsskyddad Upphandling med säkerhetsskyddsAvtal. Det huvudsakliga regelverket är lagen om offentlig upphandling, LOU. som styr Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). När en myndighet (stat, kommun eller landsting) avser att begära in ett anbud eller träffa avtal  2 dagar sedan Du arbetar i huvudsak med att administrera och handlägga ärenden kopplade till säkerhetsskyddsavtal.

Säkerhetsskyddsavtal får i sig aldrig användas som argument vid marknadsföring; ett företag får heller inte tala om att man har ett sådant avtal med FMV. Nu drar vi igång med en ny version av vår populära utbildning igen. Utbildningen kommer innehålla: Säkerhetshot; Säkerhetsprövning; Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA) Datum: Tisdag 20 april, 8:30-12:00 Fullbokat! Tisdag 20 april, 13:00-16:30 Fullbokat! Onsdag 21 april, 8:30-12:00 Fullbokat! Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor. Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy.
Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

norstedts juridik stockholm
atron eve
sternumfraktur
norrtalje kommun logga in som anställd
visit uppsala cathedral

Informationssäkerhet och outsourcing SKR

Anbudsfasen; Tilldelat uppdrag och förstagångsbesök  SUA – Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal. Det finns ingen publicerad mall för företag för uppgifter som rör SUA. Detta beror på att SUA  4 Säkerhetsskyddad upphandling . Behovet av säkerhetsskydd utreds ( säkerhetsskyddsanalys). 2.